Jump to Navigation


Znalezienie tego co się szuka

"Człowiek samowystarczalny i pracujący - wiodą życie przyjemne, ale wyżej od obydwóch [stoi] ten, co skarb znajduje." (Syr 40,18)

Znalezienie skarbu tego co się długo szuka jest niezwykłym uczuciem, wnosi w życie tyle szczęścia i radości, którym człowiek chętnie dzieli się z innymi:

„Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam.” (Łk 15,8-9)

Ludzie gotowi są oddać wszystkie swoje dobra, majętności, pieniądze aby zdobyć skarb, bo jego wartość jest znacznie wyższa niż to co mają:

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.” (Mt 13,45-46)

A Bóg? Bóg oddaje bardzo wiele aby nas znaleźć "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby." (Mt 8,17), „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.” (Flp 2,6-8) „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.” (1 J 4,9-11)

"Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia." (Łk 15,4-7)

Jeśli jeszcze nie znalazłeś tego najcenniejszego skarby jakim jest Bóg we własnej osobie, który chce i może nadać twojemu życiu większy sens, napełnić Ciebie pokojem i miłością, może pomóc rozwiązać twoje problemy jeśli się do Niego zwrócisz, da Ci siłę aby przetrwać, to szukaj Go z całego serca i sił aż znajdziesz, jak widzisz choćby z artykułów w dziale „Poszukiwania” ciągle w życiu kogoś lub czegoś szukamy to może już czas aby znaleźć Boga? Szukaj tak długo aż znajdziesz, ja wierzę, że podobnie jak mi uda się również Tobie znaleźć Boga, wspieram Cię swoją modlitwą, wyrzeczeniem, ofiarą, tym co u Boga ma wartość, „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.” (1 P 5,7)

 

1. Jezus siłą mą, przed każdym te słowa krzyknę.
Wmawiasz mi, że go nie ma, lecz ja wiem, że jest przy mnie.
Mówisz - nie istnieje, przecież nawet Go nie widzę.
Gdyby to była prawda, byłbym martwym widzem.
Daje mi siłę, by walczyć, by pokonywać wrogów.
Ewangelię będę niósł, nie znam słowa odwrót.
Choć życie to dolina, w której nie raz jest ciemno.
Ja wiem, że dojdę cało, bo mój Bóg jest ze mną.

ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

2. A ty myślisz, że skąd ten styl, skąd ten przekaz, skąd te brawa?
To wszystko z nieba na mnie spada, więc gadam i błagam o to.
To jest jak wygrana w lotto. Władam rymem, to nie jest srebro tylko złoto.
Jezus siłą mą. On mnie tak wychował. Kiedyś powiedział sobie: Bury - ty będziesz rymował.
To dla niego te słowa, bo w Nim jest prawdziwa siła, która we wszystkich sercach ludzi ogień rozpaliła.
Nie pokona jej drugi Piłat ani żaden siłacz. Każda istota na ziemi jej moc wymodliła.
Jezus mówi idźcie i głoście Dobrą Nowinę, więc idę byście od tego poznali całą krainę.
Jak k44 mam swoją dziedzinę w rapie. Te wersy pójdą w niebo, teraz wale je na papier.
Mam tu swój skład, brachu, kolegów po fachu.
Jezus siłą naszą! Z Nim o wiele mniej strachu!

3. Wielu widzi w Jezusie obraz Matki Teresy. To prawda jeśli patrzysz z perspektywy kaleki.
Pan jest wojownikiem. Nikt nie powinien się dziwić.
Sprawdź jak faryzeuszom drżały ze strachu łydy. On wygonił sznurem handlarzy ze świątyni, Getesmani zbrojni ze strachu się przewrócili i 3 razy odpowiedział NIE kusicielowi. I pozbawi go życia gdy dojdą do końca nasze drogi.
Jezus silą mą. Jezus Panem mym na wieki. On wybawił mnie, dał na szatana leki.
Dał mi całkiem nowe życie na szczycie w Jego armii.
Tylko Bóg prawdziwie słowem swym mnie karmi. Tylko wieczny Bóg może dać ci nowe życie byś utrzymał się w tym zgiełku przy życiu, byś nie upadł dziś na stracie, lecz dotarł do końca.
Musisz być dziś wojownikiem w armii twego Ojca!

"Jezus siłą mą"

 by Dr. Radut.