Jump to Navigation


Wspólne poszukiwania

„Dokąd odszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza z niewiast? W którą zwrócił się stronę miły twój, byśmy go wraz z tobą szukały?” (PnP 6,1)

Wiele słów można by napisać o wspólnych poszukiwaniach, wystarczy spojrzeć na wyprawy, ekipy badawcze, firmy... Ludzie współpracując ze sobą są w stanie więcej odkryć, więcej znaleźć, mają większe szanse dotarcia do celu i powodzenie misji. Warto zaprosić innych ludzi do wspólnych poszukiwań, można szukać wspólnie z rodziną, żoną, mężem, przyjaciółmi, sąsiadami, ludźmi ze wspólnoty czy z innymi osobami do których mamy zaufanie. Wspólna wędrówka czy to na wycieczce czy wędrówka życia nabiera innego sensu kiedy jest wspólna. Najlepiej przeprowadzać poszukiwania wspólnie z Bogiem, ale inni ludzie też są darem od Boga w szczególności na początku naszej drogi wiary wydają się bardziej realni i lepiej do nas przemawiają

„I wyruszyli obaj wspólnie. A Rafał rzekł do niego: Weź żółć w ręce! A pies biegł z tyłu za nim i za Tobiaszem.” (Tb 11,4)

 

Bóg zachęca ludzi do wspólnej modlitwy

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20)

„Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!” (Ps 34,4)

„Cały lud wspólnie spieszył i padał na twarz na ziemię, aby oddać pokłon Panu swojemu, Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu.” (Syr 50,17)

 

Bóg zachęca do wspólnych narad

„Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objawił? Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną.” (Iz 45,21)

„Szukajmy, co dla nas jest słuszne, wspólnie rozważmy, co dobre.” (Hi 34,4)

 

Bóg wspólnie z nami cierpi

„Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.” (Rz 8,17)

 

Zatem szukajmy i walczmy wspólnie, współpracujmy ze sobą aby Bóg był otoczony większą chwałę

„Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię,” (Flp 1,27)

„Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.” (3 J,8)

 

„Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.” (2 Kor 4,14-15)by Dr. Radut.