Jump to Navigation


Trudności i przeszkody w szukaniu

1. Znalezienie czegoś innego niż się szukało

Przy szukaniu, badaniu, poznawaniu, podążaniu za czymś po pewnym czasie może się okazać, że nie znaleźliśmy tego czego szukaliśmy albo znaleźliśmy coś innego niż się spodziewaliśmy i nasze oczekiwania zostały zawiedzione. Kiedy Pan Jezus został zabity Jego uczniowie też byli zawiedzeni:
„A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.” (Łk 24,21)
ale Pan Jezus zmartwychwstał i dokonał dużo więcej niż się spodziewali: pokonał śmierć, szatana i grzech, zostawił nam Siebie w Eucharystii czyli został z nami na dłużej niż jakby żył trochę więcej lat na Ziemi z uczniami. Tak więc przy poszukiwaniach warto być cierpliwym.

„Czy zniszczonemu nie podaje się ręki? W nieszczęściu nie woła się o pomoc? Czy nie płakałem z innym w dzień smutku? Współczuła z biedakiem ma dusza. Czekałem na szczęście - a przyszło zło, szukałem światła - a nastał mrok. Wnętrze mi kipi, nie milczy, bo spadły na mnie dni klęski.” (Hi 30,24-27)

Podobnie jak Hiob możemy szukać światła a znajdziemy mrok. Przykładowo szukamy Boga, który jest światłością, cieszymy się Jego światłem, miłością, radością aż tu nagle widzimy naszą grzeszność i słabość – naszą mroczną stronę duszy, wiemy, że Bóg nas kocha takimi jakimi jesteśmy, jest bardzo miłosierny ale chcielibyśmy stanąć przed Nim bardziej idealni a nie tacy grzeszni, słabi z wadami. I co wtedy zrobić? Trzeba mieć nadzieję i zaufanie do Boga, że jest w tym co nas spotyka On ma swój zamysł i to jest dla naszego dobra. Warto się przyjrzeć jak Bóg wynagrodził to, że Hiob przetrwał doświadczenia, był wierny Bogu, nie przeklinał i nie złorzeczył ani Bogu ani ludziom, którzy w trudnej sytuacji odwrócili się od niego:

„I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jedną złotą obrączkę. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych potomków - w całości cztery pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.” (Hi 42,10-17)

 

Bracie, który nie wiesz, na co czekasz,
który trzymasz się kurczowo tego, czego w sobie nie cenisz.
Jak rozbitek nie wiesz, co robic.
Jak rozbitek czujesz pustkę wśród gromady.
Jak rozbitek chodzisz po omacku,
pośród blasku neonów i łukowych lamp.
Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem.
Jest taka ciemnośc, która już jest światłością.
Jest taka cisza, cisza w której, cisza w której słyszysz NIESŁYSZALNEGO

Antonina Krzysztoń "Jest cisza"

 

2. Szukanie w niewłaściwym miejscu

„Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?” (1 Kor 6,1)

Przykładowo szukaliśmy Boga w grach komputerowych i znaleźliśmy tam różne świątynie, bożki o różnych nazwach, wyznawców itp. a nie znaleźliśmy samego Boga. Boga trzeba szukać tam gdzie zostawił wskazówki: czyli w Jego dziełach, w Jego cudach, w dążeniu do świętości. Jeśli gry komputerowe nie są dziełem Boga to obraz Boga w nich przedstawiony jest nieprawdziwy, zatem należy zmienić obszar poszukiwań. Podobnie jeśli chłopak chciałby znaleźć sobie za żonę katoliczkę, wyjechał np. do Indii i sąsiednich państw i nie znalazł tam katoliczki. Obszar poszukiwań był niewłaściwy i wymaga zmiany.

„Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym.” (Mt 12,43-44) (Łk 11,24,25)

3.  Szukanie względów u ludzi

„Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie szukaj towarzystwa z możniejszym i bogatszym od siebie.
Cóż za towarzystwo może mieć garnek gliniany z metalowym kotłem? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego. Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny poniesie krzywdę, jeszcze sam poprosi o przebaczenie. Jeśli będziesz tamtemu pożyteczny, wykorzysta ciebie, a jeśli popadniesz w biedę, to cię opuści. Jeśli coś masz, będzie żyć z tobą w przyjaźni i wyniszczy cię, a sam się nawet nie zmartwi.”
(Syr 13,2-5)


4. Próżne szukanie

Przyczyna – skutek

Przykładowo nie uczyliśmy się, nie studiowaliśmy medycyny a chcielibyśmy pracować jako lekarz.

„Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu.” (Prz 20,4)

Stracona okazja

Na przykład mieliśmy okazję zobaczyć Ojca Johna Bashaborę, przez którego Bóg działa uzdrowienia i różne cuda, ale nie poszliśmy na Mszę Świętą jak był w Polsce, później zmieniliśmy zdanie i chcieliśmy go spotkać na żywo, ale on już wyjechał.

„Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna - na uchwyt zasuwy. Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł; życie mię odeszło, iż się oddalił. Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz mi nie odpowiedział.” (PnP 5,5-6)

Nie słuchanie, odrzucenie czyjejś pomocy

Lekceważyliśmy czyjeś rady, pomoc, nie słuchaliśmy robiliśmy coś przeciwnego, ktoś czekał na nas aż się zmienimy, ale widząc nasze postępowanie nie wytrzymał dłużej i obraził się.

„Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi; nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia: (..) Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą, gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską, nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie; spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami;” (Prz 1,20-21;28-31)

„Szyderca próżno szuka mądrości, rozumny łatwo nabędzie wiedzę.” (Prz 14,6)

Zbyt długie czekanie

Jeśli zbyt długo czekamy na odpowiednią okazję aby coś komuś powiedzieć albo coś dla danej osoby zrobić, możemy się nie doczekać, bo ta osoba umrze.

„Wkrótce położę się w ziemi, nie będzie mnie, choćbyś mnie szukał.” (Hi 7,21)

Coś nie istnieje

Nie można znaleźć czegoś co nie istnieje np. żywy pluszowy miś.

„opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” (Łk 13,6-7)by Dr. Radut.