Jump to Navigation


Szukanie zła

Bóg dał ludziom przykazania wskazówki aby się do nich stosowano: „Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano.” (Ps 119,4), ale ludzie w swej buntowniczej naturze szukają innych dróg bardziej krętych żeby obejść przykazania i wyrządzić komuś albo sobie krzywdę przez niewłaściwe postępowanie. Poniżej część grzechów, które człowiek szuka:

 

Szukanie dróg krętych

„Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych.” (Prz 10,9)

„Oto, do czego doszedłem - powiada Kohelet - jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę, której nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego prawego mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety prawej w tej liczbie nie znalazłem. Tylko, oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów.” (Koh 7,27-29)

 

Szukanie własnej zagłady

„Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego. Kto lubi kłótnie, grzech lubi, kto podwyższa bramę, szuka zagłady. Szczęścia nie zazna serce przewrotne, w zło wpada - kto przewrotny w języku.” (Prz 17,18-20)

 

Szukanie fałszywego świadectwa, kłamstwa

„Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?” (Ps 4,3)

„Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?” (Mt 26,56-62)

 

Szukanie miłości – zdradzanie żony lub męża

„Kto szuka miłości, cudzy błąd tai; kto sprawę rozgłasza, poróżnia przyjaciół. Nagana głębiej działa na mądrego niżeli na głupiego sto batów.” (Prz 17,9-10)

 

Szukanie winnego, winy u kogoś

„Mówili więc jeden do drugiego: Któż to uczynił? Szukali więc, badali i orzekli: Uczynił to Gedeon, syn Joasza.” (Sdz 6,29)

„Czy oczy Twoje cielesne lub patrzysz na sposób ludzki? Czy dni Twoje są jak dni człowieka, jak wiek mężczyzny Twe lata, że szukasz u mnie przestępstwa i grzechu mego dochodzisz?” (Hi 10,4-6)

 

Szukanie zaczepki

„Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną?” (2 Krl 5,7)

 

Szukanie czyjejś zguby, nieszczęścia

„A ci, którzy szukają zguby mojej duszy, niech zejdą w głębiny ziemi. Niech będą wydani pod miecze i staną się łupem szakali.” (Ps 63,10-11)

„O Boże, nie stój z daleka ode mnie, mój Boże, pośpiesz mi na pomoc! Niech się zawstydzą i niech upadną wrogowie mego życia; niech się hańbą i wstydem okryją szukający mego nieszczęścia! Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twą chwałę.” (Ps 71,12-14)

„Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, i dusza moja, którą odkupiłeś. Również mój język przez cały dzień będzie głosił Twoją sprawiedliwość, bo okryli się hańbą i wstydem szukający mojego nieszczęścia.” (Ps 71,23-24)

 

Szukanie śmierci

„Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbu w roli; cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu.” (Hi 3,20-22)

„Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany - szukanie śmierci.” (Prz 21,6)

„I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.” (Ap 9,6)by Dr. Radut.