Jump to Navigation


Uzbrojenie

"Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka." (Łk 24,49)

"Wasze żony, dzieci i trzody mogą pozostać w kraju, który dał wam Mojżesz za Jordanem. Wy jednak musicie wyruszyć uzbrojeni na czele swych braci, wszyscy zdolni do boju mężczyźni, i musicie im pomóc," (Joz 1,14)

Uzbrojenie może odnosić się do broni.

"Dźwigający ciężar również byli uzbrojeni: jedną ręką wykonywali pracę, a drugą trzymali oszczep." (Ne 4,11)

"Synowie Efraima, uzbrojeni w łuki, w dniu bitwy poszli w rozsypkę." (Ps 78,9)

"Jego głos jest podobny do syczącego węża; idą bowiem oni przemocą, uzbrojeni siekierą, zdążają przeciw niemu podobni do drwalów." (Jr 46,22)

Uzbrojeniem są też środki służące do ochrony jest to tzw. uzbrojenie defensywne.

"Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej." (Wj 13,18)

"Kiedy już było po bitwie i kiedy już z radością rozwiązali swoje szyki, rozpoznali Nikanora, który padł w pełnym uzbrojeniu." (2 Mch, 15,28)

"Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze." (Ez 38,4)

Uzbrojenie może być wykonane z metalu szlachetnego - złota.

"Dawid zabrał też złote uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera, i przeniósł je do Jerozolimy." (2 Sm 8,7)

 

Uzbrojenie, które mamy od Boga służy zarówno do obrony jak i do ataku. Chroni nas przed atakami złego więc jest naszą obroną, służy też do ataku przeciwko złu, gdyż nosząc oręż skłaniamy się do tego aby mieć czystsze intencje, lepiej wypełniać wolę Boga, odwracać się od zła, tak więc równocześnie korzystamy z uzbrojenia ofensywnego i defensywnego -  tylko Bóg w swej wspaniałości mógł wymyślić coś takiego.by Dr. Radut.