Jump to Navigation


Questy - zadania

W życiu mamy wiele zadań do spełnienia, obowiązków, różni ludzie mają przygotowane dla nas różne wizje, misje itp. Co zatem powinniśmy robić, za czym podążać, skąd brać nowe zadania – questy to zrobienia?

Pismo Święte daje bardzo prostą odpowiedź na te pytania:

„I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (Kol 3,17)

„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.” (1 Kor 10,31-33)

Święty Augustyn daje jeszcze prostszą odpowiedź: „Kochaj i rób co chcesz.”

Wszystko to jest zgodne z najważniejszymi przykazaniami Boga:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.” (Mk 12,30-31)

Zatem najważniejsze zadanie tutaj na Ziemi jest nauczyć się kochać Boga i bliźniego, brzmi prosto, ale nie jest takie proste w wykonaniu. Nie wystarczy powiedzieć, że się kogoś kocha, tylko miłość wyraża się w czynach, miłość do Boga i do ludzi jest widoczna w spełnianiu dobrych uczynków na chwałę Boga i zgodnych z Jego wolą.

"Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności, jak miłość mocna – wielkich trudności – tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu. Ona wie, że by się Bogu przypodobać, jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze rzeczy czynić z wielkiej miłości, - miłość i zawsze miłość. Miłość czysta nie błądzi, ona ma dziwnie dużo światła i nic nie zrobi, co by się Bogu miało nie podobać. Przemyślna jest w czynieniu tego, co milsze Bogu i nikt jej nie dorówna; szczęśliwa, gdy może się wyniszczać i płonąć, jak czysta ofiara. Im więcej czyni z siebie, tym jest szczęśliwsza, ale też nikt nie umie wyczuć niebezpieczeństw tak z daleka, jak ona; umie zdzierać maskę i wie, z kim ma do czynienia." (Dz 140)

 

Ref: Dzisiaj spojrzał na mnie Pan
I ja też spojrzałem na Niego.
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,
Powiedziałem Mu: Kocham Cię!

1. Spojrzał Pan
Bogatemu młodzieńcowi w oczy
I rzekł: "Zostaw wszystko"
Teraz, już możesz pójść za mną,
A on odszedł i zasmucił się.

2. W synagodze Pan nauczał wszystkich,
Ale ujrzał, człowieka chorego.
Rzekł mu: "Wstań, odtąd będziesz zdrowy".
Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?

3. Zląkł się Piotr tych, co Mu
Zrobić nic nie mogli
I zaparł się Pana.
Potem gorzko zapłakał
I zobaczył oczy Pana
Pełne łez, przebaczenia.

4. Tuż przy grobie
Spotkał się Pan z Marią Magdaleną
I rzekł jej: Mario!
Ona rozpoznała swego Pana
I z pewnością ucieszyła się!

Mocni w Duchu "Dzisiaj spojrzał na mnie Pan"

 

Dobre uczynki

„Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.” (1 Tm 6,17-19)

„Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.” (1P 2,12)

 

1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

"Wy jesteście na ziemi światłem Mym"

 

„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.” (Jk 2,14-26)

Powołanie - dobre uczynki zgodne z wolą Boga

Pan Jezus wypełniał wolę Boga Ojca i uczył tego samego innych ludzi:

„Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.” (J 4,34)

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” (Mk 3,35)

„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7,21)

Co dokładnie robić aby wypełnić Bożą Wolę? Najpierw trzeba ją rozeznać jeśli ktoś ma powołanie do życia zakonnego i tłumi je to przeciwstawia się pełnieniu woli Boga Ojca a jeśli ktoś ma powołanie do życia rodzinnego i na siłę pójdzie do seminarium, bo np. rodzice chcieli mieć księdza w rodzinie to unieszczęśliwia Boga i siebie. Bóg wyznaczył każdemu z nas zadania do spełnienia:

„I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.” (Ef 4,11-13)

„Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.” (1 Kor 7,17)

„Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany.” (1 Kor 7,24)

„Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.” (2 P 1,10)

Pomaganie innym osobom

„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.” (Jk 1,27)

„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.” (Mt 25,34-36)

„Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” (Mt 25,45)

 

1. Zaczynam nowe życie, daruje wszystkie długi
Chcę pokochać to czego nie da się polubić
Uśmiechem na twarzy pokonam przeciwności
nic nie będę dłużna oprócz miłości.

Ref: Przebaczone winy darowane długi
Zegar właśnie bije 2000 lat
Przebaczone winy darowane długi
Jubileusz 3-2-1-0 Start !!!

2. Boże ja cię proszę naucz nas przebaczać
Żeby żaden człowiek nie musiał dzisiaj płakać
I na całym świecie żeby dla każdego
Było pod dostatkiem chleba powszedniego

3. Jest tylu dzisiaj głodnych i spragnionych
Ubogich cierpiących i porzuconych
Chciałbym już na zawsze nie tylko od święta
o głodnych i spragnionych braciach pamiętać

Arka Noego "Przebaczone winy darowane długi"

Osiąganie świętości

Poza określoną rolą w życiu, wszyscy otrzymaliśmy od Boga powołanie do świętości:

„ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” (1 P 1,15-16)

„Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości.” (Dz 584)

 

Ref: Taki duży, taki mały, może świętym być...
Taki gruby, taki chudy, może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...

1. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...

2. Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta...

3. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...

4. Święty Tomaszu z Aquinu, święty Ignacy z Loyoli,
święty Franciszku Xawery, święty Stanisławie Kostko,
święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianney,
święty Janie Bosco, święta Katarzyno z Sieny...

5. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!

.

Arka Noego "Święty uśmiechnięty"

Głoszenia ewangelii, uzdrawianie chorych, wyrzucanie złych duchów

Pan Jezus dał zadanie głoszenia ewangelii wszystkim ludziom:

„Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.” (Mt 22,14)

"I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły." (Mk 16,15-20)

Nie martw się jeśli jeszcze nie do końca uwierzyłeś Jezusowi, że możesz dzisiaj tak jak uczniowie uzdrawiać ludzi w Jego imię i czynić różne cuda, ucz się od prawdziwych uczniów Jezusa np. Ojca Emiliana Tardiffa czy Ojca Johna Bashbory i rób to co umiesz. Zawsze możesz pomóc modląc się za kogoś o łaskę zdrowia, światło, pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji, nawrócenie itd., możesz zamówić Mszę Świętą w czyjejś intencji czy ofiarować jakiś post albo wyrzeczenie, Bóg patrzy na starania: „Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty.” (Dz 86)

Dbanie o swoich

Przy wypełnianiu zadań dla Boga warto pamiętać o tych, którzy są najbliżej domownicy, przyjaciele, sąsiedzi aby mieć ich na uwadze.

„A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.” (1Tm 5,8)

„Olejki, pachnidło - serce radują i dobre słowo przyjaciela, dzięki radzie z duszy. Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki.” (Prz 27,9-10)

„Zanim umrzesz, czyń dobrze przyjacielowi i według swej możności wydobądź coś i daj mu!” (Syr 14,13)

 

Jak zdobywać nowe questy?

I. Uczynki zgodne z wolą Boga

Miejsce zdobycia zadania: Kościół – odwiedziny Wyroczni, dowolne miejsce

Najwyżej punktowane u Boga są dobre uczynki zgodne z Jego wolą dlatego też najlepiej jest przyjmować takie zadania na pierwszym miejscu. Trzeba być uważnym na natchnienia Ducha Świętego, który nam mówi co mamy w danej chwili zrobić.

II. Uczynki chwytające za serce

Miejsce zadania: Dowolne miejsce

„Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce, to Jego „słaba strona”.”
Św. Teresa z Avila

Nie ma jednoznacznej reguły jak to zrobić, przykład takiego czynu jest opisany w Ewangelii:

„A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.” (Mk 14,3-9)

III. Ratunek dusz

Miejsce zdobycia zadania: dowolne miejsce, gdzie są ludzie

Wiele osób potrzebuje naszej pomocy aby wydostać się spod władzy diabła i nie trafić na wieczność do piekła, dlatego też ratunek dusz jest bardzo ważnym zadaniem.

"Dziś po Komunii świętej powiedział Jezus: - Córko Moja, daj Mi dusze, wiedz, że zadaniem twoim jest zdobywać Mi dusze modlitwą i ofiarą, zachęcaniem do ufności w Miłosierdzie Moje." (Dz 1690)

"Dziś stoczyłam walkę z duchami ciemności o jedną duszę, jak strasznie szatan nienawidzi miłosierdzia Bożego, widzę, jak się sprzeciwia całemu temu dziełu." (Dz 812)

"Nie zważając wcale na szatana, modliłam się z podwójną gorliwością za grzeszników. Zły duch zawył z wściekłości: o, gdybym miał moc nad tobą - i znikł. Poznałam, że cierpienie i modlitwa moja krępowały szatana i wiele dusz wyrwałam z jego szponów." (Dz 1464-1465)

IV. Pomoc potrzebującym

Miejsce zdobycia zadania: Szpitale, Więzienia, Dworce, Przytułki, Dowolne miejsca gdzie są potrzebujący

Jest to nic innego jak wypełnianie uczynków miłosiernych względem ciała

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

V. Pomoc osobom, które Bóg stawia na naszej drodze

Miejsce zdobycia zadania: Domy różnych osób, Firmy, Lokale, Dowolne miejsca gdzie przebywamy

„Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.” (Flp 2,4)

Tutaj trzeba się wsłuchać w potrzeby innych osób. Przykładowo ktoś mówi „Zbieram plastikowe nakrętki na wózek inwalidzki” to włączamy się do akcji oraz osoby, które znamy i w ten sposób wypełniamy zadanie. Inny przykład słyszeliśmy, że sąsiadka potrzebuje pomocy aby przenieść jakiś ciężar to zgłaszamy się do niej i pomagamy. Takich zadań może być bardzo wiele trzeba tylko uważnie rozmawiać z ludźmi.

Potrzeby ludzi są bardzo różne od duchowych, do materialnych taka pomoc jest również wypełnianiem uczynków miłosierdzia względem duszy:

Uczynki miłosierdzia względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

VI. Odpusty, pomoc zmarłym

Miejsce zdobycia zadania: dowolne miejsce

Dusze zmarłych, które trafiły do czyśćca muszą się oczyścić z wszelkiego grzechu aby wejść do nieba. Nie mogą sobie same pomóc, więc bardzo ważna jest dla nich nasza modlitwa, odpusty, ofiara, jałmużna i wszelka inna pomoc jaką jesteśmy w stanie im ofiarować. W zamian te dusze wypraszają nam wielkie łaski, ponieważ są bardzo umiłowane Bogu to Bóg chętnie je wysłuchuje. Tak więc warto podejmować się zadania pomocy duszom w czyśćcu.

„Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.” (Mch 12,43-45)

„Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści Miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.” (Dz 1226-1227)

VII. Świadectwo

Miejsce zdobycia zadania: Kościół, wspólnoty, telewizja, rozgłośnie radiowe, domy różnych osób

Bóg polecił uczniom składanie o nim świadectwa czyli mówienie o Nim, o tym co zdziałał w naszym życiu i życiu innych osób. W wielu wspólnotach, mediach można usłyszeć albo zobaczyć świadectwa osób, które Bóg przemienił, które doświadczyły Jego obecności i pomocy, takie świadectwa służą zbudowaniu wiary innych osób i lepiej przemawiają niż niejedno kazanie dlatego też warto mówić świadectwa jeśli tylko zaistnieje taka możliwość.

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!” (2 Tm 1,7-8)

„Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.” (Łk 21,12-15)

VIII. Dążenie do świętości – windą do nieba

Miejsce zdobycia zadania: Przydzielone odgórnie od Boga Ojca

„O Panie, Ty nie możesz wzbudzać pragnień nieziszczalnych, więc mimo że tak słaba jestem, mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami. Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do Nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką, zupełnie nową. Żyjemy w wieku wynalazków; nie ma już potrzeby wchodzić na górę po schodach... z powodzeniem zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła do Ciebie, Jezu, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości. Poszukiwałam więc w księgach świętych wytłumaczenia co do owej windy, przedmiotu mych pragnień, i przeczytałam te słowa, które wyszły z ust przedwiecznej Mądrości: Jeżeli kto jest maluczki, niech przyjdzie do mnie. Znalazłam więc to, czego szukałam... Windą, która mnie uniesie aż do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu! Do tego zaś nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam pozostać małą, stawać się coraz mniejszą. O mój Boże, przewyższyłeś wszelkie moje oczekiwania, toteż pragnę wyśpiewywać Twoje miłosierdzie!”
źródło: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus „Dzieje duszy”by Dr. Radut.