Jump to Navigation


Krucjata Dzielnych Serc

Krucjata dzielnych serc jest wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy mają odwagę zmieniać siebie samych, rodziny, przyjaciół, znajomych czyli naszą Ojczyznę bo ona jest cząstką nas. Dla tych, którzy nie pozostają zalęknieni i nie chcą się poddać bez stawiania oporu złu...

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna."
Źródło: list Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy 1. pielgrzymki do Ojczyzny.

Obraz Januarego Sudocholskiego Obrona Jasnej Góry 1655

Celem krucjaty jest połączenie wszystkich osób wierzących praktykujących i niepraktykujących oraz niewierzących, którzy chcieliby ratować naszą Ojczyznę poprzez zwrócenie się o pomoc do Boga i Matki Bożej pośredniczki wszelkich łask noszącej zaszczytny tytuł Maryja Królowa Polski. Przystąpienie do Krucjaty Dzielnych Serc nie wymaga wypełniania formularzy, wysyłania potwierdzeń mailem czy pocztą. Każdy dokonuje osobistej deklaracji przed Bogiem, który widzi w ukryciu. Nie jest i nie będzie prowadzone liczenie osób, które przystąpiły do Krucjaty, ponieważ Panu Bogu nie podoba się próba sprawdzania wiary i działań innych ludzi. Każdy kiedyś stanie przed Bogiem aby zdać sprawę ze swojego postępowania na tyle na ile mu pozwoliły talenty i możliwości. Dziesiątka Różańca w intencji Ojczyzny może być odmówiona przez jedną osobę z bardzo wielkim wysiłkiem, większym niż dla innej osoby odmówienie całego Różańca i Bóg patrzy na ten wysiłek i na starania...

„Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty.” (Dz 86)

Jeśli po zapoznaniu się z Krucjatą Dzielnych Serc stwierdzisz, że jest dla Ciebie, zechcesz się do niej przyłączyć i podzielić nią z innymi to Chwała Panu, ale jeśli w inny sposób wolisz walczyć ze złem to też dobrze. Najważniejsze abyś podjął wysiłek.
Pan Jezus powiedział do uczniów, żeby nie krytykować nikogo kto czyni dobro w inny sposób niż my. Tak więc jeśli przyłączysz się do Krucjaty a ktoś nie zechce, proszę Cię pozwól tej osobie na wolny wybór i uszanuj jej decyzję.

„Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” (Mk 9,38-40)

Najważniejsze abyśmy wszyscy pokazali Bogu i całemu światu, że pamiętamy co znaczy słowo miłość oraz Bóg, honor i ojczyzna i przystąpili do działania:

"Choć wielu nas a jakby nikogo nie było, zapomniał świat co znaczy słowo miłość.
I mówią ci wciąż życie to pieniądze, a jego sens zaspokoić żądze.

Choć diabeł zły zaświeci w oczy złotem, obieca lek na codzienne kłopoty.
Nie ufaj mu, choć tak łatwo uwierzyć, młodości czas należy dobrze przeżyć.

ref. No a ty zło dobrem zwyciężaj /x4

Ten biały marsz dla Ciebie Ojcze święty, krucjata serc, złączone nasze ręce.
Nasz niemy krzyk otworzy bramę nieba wśród wielu prawd tą jedną żyć potrzeba.

ref. Żebyś ty zło dobrem zwyciężał /x4"

Revolucja "Zło DOBREM zwyciężaj"

Polska przez wieki była krajem umiłowanym przez Boga, Matka Boga Maryja jest nie tylko  Matką wszystkich ludzi ale jest Królową naszej Ojczyzny, z naszego kraju wyszło wielu świętych, błogosławionych oraz męczenników: bł. Jan Paweł II, św. Faustyna Kowalska, św. Urszula Ledóchowska, bł. Jerzy Popiełuszko, św. Maksymilian Kolbe, św. Stanisław Kostka.... Pan Jezus powiedział św. Faustynie Kowalskiej o szczególnym umiłowaniu Polski i wybraniu....

"Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje." (Dz 1732)

Ale iskra już wyszła, dzieło Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Faustynę jest znane na całym świecie a nasze posłuszeństwo Bogu pozostawia wiele do życzenia... Nawet Węgrzy nas wyprzedzili:

Oto Węgrzy podjęli krucjatę Różańcową w intencji swojej ojczyzny, której owoce są już widoczne: Kardynał Józef Mindszenty napisał, że jeśli 10% społeczeństwa będzie się modliło na Różańcu za Ojczyznę, to ich kraj zostanie uratowany. Przez 4 lata zbierali odpowiednią liczbę osób... Więcej można poczytać na przykład na stronie: http://www.subinfo.pl/artykuly-wiara/176-krucjata-rozancowa-za-ojczyzne

Ale nie traćmy nadziei, wiadomo żeby zwyciężyć na wojnie bardzo ważna jest odpowiednia strategia:

"Na radzie ustalisz plany, wojnę prowadź roztropnie." (Prz 20,18)

Nie mamy tyle czasu żeby zachęcić 10% naszego społeczeństwa do codziennej modlitwy różańcowej za Ojczyznę i to w ciągu czterech lat, bo nie wiemy czy Bóg będzie na nas tak długo czekał. Jednak wykorzystując wrodzony w nasz naród spryt i pomysłowość możemy pomóc naszemu narodowi sposobem, bo nie w ilości jest siła...

„Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba.” (1 Mch 3,19)

"Albowiem nie w ilości jest Twoja siła ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję." (Jud 9,11)

Wystarczą nieliczni bohaterowie aby obronić naszą ojczyznę:

"ci, którzy w obronie żydowskiego obyczaju dokonywali czynów tak bohaterskich, że chociaż byli nieliczni, to jednak opanowali cały kraj i zmusili do ucieczki barbarzyńskie wojska, odzyskali ponownie słynną na cały świat świątynię, uwolnili miasto, prawom, które zanikały, nadali moc obowiązującą - gdyż Pan w całej swej dobroci był dla nich łaskawy" (2 Mch 2,21-22)

Strategia działania jest następująca:

Na początku wejdź w sojusznicy aby określić swój profil. Sprawdź czy jesteś Rycerzem, Żołnierzem, Orłem, Łucznikiem itp... Nawet jeśli jesteś zwykłą Owcą też jesteś potrzebny aby wspierać swoim działaniem bohaterów wystawionych do bezpośredniej walki. Jeśli nie znalazłeś swojego odpowiednika pośród sojuszników to chyba jesteś naszym przeciwnikiem, mogę Ci powiedzieć tylko tyle przyłącz się do nas, bo warto być po stronie zwycięzców:

"Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie." (Ap 3,21)

Jeśli wiesz kim jesteś przeczytaj list od Boga w którym dowiesz się więcej o całej sytuacji i twojej roli.

Nałóż na siebie oręż. Rozpocznij trening. Przygotuj odpowiednią strategię, zastosuj się do ogólnej taktyki przeznaczonej dla sił zbrojnych zgodnych z twoim profilem i ruszaj do walki, bo walka cały czas trwa. Mam nadzieję, że jesteś na tyle odważny aby nie poddawać się bez stawiania oporu. Może chcesz zachęcić do udziału w Krucjacie Dzielnych Serc osoby z twojej rodziny, przyjaciół i znajomych?

Niech tak jak kiedyś: "Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących." (Dz 4,32) tak niech teraz ożywi nas nadzieja, którą jest nasz Bóg, połączmy siły a zwyciężymy w Imię Boga tak jak przez wieki zwyciężaliśmy:

Animowana historia Polski

 

Nie bój się podjąć wyzwanie, Bóg jest cały czas z nami i dodaje nam odwagi:

"Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!" (Mt 14,27)

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28,20)

 

"Tak to ja ponownie się wychylam, jestem gdy zechcę, nakręcam i nawijam.
Pomarańcze nooo, niech żyje witamina, ale ja tu w innej sprawie, słuchaj bo rozwijam,

Na każdym kroku stajesz przed wyborem, czy polecieć samolotem czy iść na piechotę,
Nie wiadomo co jest ważne, czemu się poświęcić, kiedy mówić tak, kiedy się wykręcić.

Zobacz ile tu się dzieje, ludzie poszaleli, handlują sumieniem.
Przerabiają sobie ciała, grzebią w tajemnicach wysuszone serca chowają po piwnicach.
Jesteś ale czy naprawdę? Czy to co robisz ma sens? Jest poważne?
Spróbuj pootwieraj okna, powtarzaj słowa:

Chcę tak jak On mieć tyle siły by trwać i mówić nie, gdy cały świat krzyczy tak
Chcę wierzyć, że potrafię siebie dać tam gdzie już nikt nie widzi żadnych szans.

Tra ta ta tra ta ta ta
Moja propozycja, nie próbuj się zamykać, taka moja wizja
Wstań podejdź do wielkiego lustra, przyjrzyj się dokładnie, popatrz na usta
Czy mówią prawdę, czy musisz się wstydzić? Czy już zaczynasz siebie nienawidzić?
Spróbuj, pootwieraj okna, powtarzaj słowa:

Chcę tak jak On mieć tyle siły by trwać i mówić nie, gdy cały świat krzyczy tak
Chcę wierzyć, że potrafię siebie dać tam gdzie już nikt nie widzi żadnych szans.
"

Anastasis "Chcę tak jak On"by Dr. Radut.