Jump to Navigation


Dzielny wojownik

"Jak bohater posuwa się Pan, i jak wojownik pobudza waleczność; rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi. Milczałem od długiego czasu, w spokoju wstrzymywałem siebie, teraz jakby rodząca zakrzyknę, dyszeć będę z gniewu, zabraknie mi tchu. Wypalę góry i wzgórza, sprawię, że wyschnie wszystka ich zieleń, przemienię rzeki na stawy, a jeziora osuszę. Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zmienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham." (Iz 42,13-16)

"Ja dałem rozkaz moim poświęconym; z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się z mej wspaniałości. Uwaga! Gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw, sprzymierzonych narodów. To Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie." (Iz 13,3-7)

"W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych " (Ef 6,10-18)

Po prawej obraz Jana Matejko "Ziemowit I Książe Mazowiecki"

 

"I ukazał mu się Anioł Pana. Pan jest z tobą - rzekł mu - dzielny wojowniku!" (Sdz 6,12)

 

Blizny na sercu, blizny na ramionach
Pancerzem wojownika jest jego pierś
Nie bój się przyjąć rany
Nie bój się przyjąć śmierć

Krew za krew
Serce za serce
Życie za życie -
W Twoich ranach jest zdrowie
Wojowniku walcz /x3

Pomiędzy dwoma światami gdzieś -
Dobro, zło, życie, śmierć
Trwam, a rzeka czasu płynie
Walczę choć najczęściej ginę
Mój miecz zgięte kolana
Serce krwawiąca rana
Mówi mi: JESTEM - Nie poddawaj
Mówi mi: JESTEM - Trwaj

Krew za krew
Widzę w oddali cień krzyża,
słyszę jęk konania
Jestem w kropli krwi Twego boku
Jestem w bliznach Twego ciała
Wojowniku walcz /x3

Jest dym małych ognisk
Wokół niego tańczą duchy złe i dobre
Serce kąsane przez hieny
Balsamem przez ptaki leczone
Rozdarte na części tryska krwią po całej Ziemi
Tajemnica rzucenia w paszczę lwa Z raju na Ziemię Z Wieczności do świata

Krew za krew
Serce za serce
Życie za życie
Wojowniku walcz! /x3

Izaiash "Blizny

 by Dr. Radut.