Jump to Navigation


Strategie walki - Planowanie

I. Bóg planuje, człowiek wykonuje.

Bóg jest największą mądrością i chce abyśmy postępowali zgodnie z Jego wolą, zatem nasze plany powinny się zgadzać z Bożymi planami.

"On ma potęgę i rozum, rozsądek znać w Jego planach. Gdy On rozwali - któż odbuduje, gdy zamknie, kto by otworzył? Gdy wody wstrzyma - jest susza; zwolni je - ziemię spustoszą. U Niego zwycięstwo i siła, ma w ręku błądzących i kłamców. Radców przyda niemądrych, a sędziów wyzuje z rozsądku. Królów pozbawi ich władzy i sznurem skrępuje ich biodra. Kapłanów pośle nierozważnych, powali największych mocarzy. Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i starców, pogardą okryje szlachetnych, bo pas odepnie mocarzom. Głębinom wydrze tajniki, oświetli odwieczne ciemności, narody pomnoży i zgubi, jak dowódca ich prowadzi. Rządcom ziem odbierze rozsądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić; macają w ciemności bez światła, chwieją się jak pijani." (Hi 12,13-25)

Są sytuacje w których Bóg daje nam wolną rękę, kiedy go miłujemy to współdziała z nami we wszystkich naszych postanowieniach:

"Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru." (Rz 8,28)

 

II. Mam plan.

Plan jest potrzebny do działania aby wojnę prowadzić roztropnie - w sposób przemyślny.

"Na radzie ustalisz plany, wojnę prowadź roztropnie. Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą!  Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zagaśnie. Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa. Nie mów: Za zło się odpłacę. Zdaj się na Pana: On cię wybawi. Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa - niedobra. Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?" (Prz 20,18-24)

"Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny" (Prz 20,5)

"Jest wybitna przemyślność, a jednak jest niegodziwa, a bywa też taki, co używa podstępu, by ujawnić słuszność." (Syr 19,25)

Przeglądając historię różnych bitew w dziejach ludzkości to nawet przy mniejszej liczebności jeśli wódz był dobrym strategiem mógł doprowadzić do wygranej. My mamy za wodza Boga - najlepszego ze wszystkich strategów zatem "Jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam?"  trzeba nam tylko wsłuchać się w Jego głos aby działać zgodnie z Jego planem.

 

III. Plany i myślenie na sposób ludzki.

"Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce." (1 Kor 13,11)

Według słownika języka polskiego słowo "myśleć" znaczy między innymi "nosić się z jakimś zamiarem, chcieć coś zrobić" czyli ma podobne znaczenie jak słowo planowanie "snuć plany, zamierzać coś"  tak więc powyższy cytat można by przełożyć kiedy byliśmy dziećmi planowaliśmy jak dzieci kiedy wydorośleliśmy myślimy jak dorośli, wyzbyliśmy się dziecięcego myślenia. Zatem planujmy zgodnie z naszym wiekiem i umiejętnościami.

 

"Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia wrogów, którzy przeciwko nam powstali." (Jdt 13,5)

Plan Bitwy pod Beresteczkiemby Dr. Radut.