Jump to Navigation


Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Telewizja: 
Zasięg: 
Świat

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem powracającym do korzeni wiary. Na Mszach Świętych prowadzonych przez wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym na całym świecie można odczuć obecność Żywego Boga, który uzdrawia ludzi, uwalnia od złych duchów, przekazuje proroctwa po prostu jest dostępny dla każdego kto chce doświadczyć Jego obecności.

„Odnowa Charyzmatyczna, żyje i działa w ponad 60 krajach, skupiając setki i tysiące grup modlitewnych. (..)
I cuda dzieją się oto na naszych oczach. Duch Święty wieje przez świat, z ogromną siłą, z jednego krańca na drugi, rozdzielając swe dary z tą samą szczodrobliwością jak w czasach apostolskich.
Dziś poprzez grupy charyzmatyczne rozsiane po całej ziemi, dotąd uważane za niezwykłe, dary języków, proroctwa, uzdrowień, cudów stały darami powszechnymi i dostępnymi. Stały się zwyczajnym wydarzeniem spotkania modlitewnego.”

źródło: o. Serafino Falvo „Przebudzenie charyzmatów”by Dr. Radut.