Jump to Navigation


Różne obrazy słowa

   
Słowo jak lampa

Lampa

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” (Ps 119,105)

   
Pochodnia

Pochodnia, ogień

„Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.” (Syr 48,1)

„Czy moje słowo nie jest jak ogień” (Jr 23,29a)

   
Słowo jest jak Ulewa i śnieg

Ulewa i śnieg

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55,10-11)

   
Słowo jest pokarmem

Pokarm

„Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,4)

   
Słowo jest słodkie jak miód

Miód

„Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich.” (Ps 119,103)
 
„Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.” (Prz 16,24)
 
W (Ez 2,9-3,3) zwój księgi smakował jak miód, natomiast w (Ap 10,9-10) książeczka była słodka jak miód.

   
Słowo jest ziarnem

Ziarno

„Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.” (Łk 8,11)

   
Słowa Boga są jak szczere srebro

Srebro

„Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.” (Ps 12,7)

   
Słowo jest jak srogi wojownik

Srogi wojownik

„„wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi.” (Mdr 18,15)

   
Słowo jest ostrzejsze niż miecz

Miecz

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12)
 
„Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże ” (Ef 6,17)
 
„wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi.” (Mdr 18,15)

   
Słowo jest jak młot

Młot

„Czy moje słowo nie jest jak ogień - wyrocznia Pana - czy nie jest jak młot kruszący skałę?” (Jr 23,29)

   
Słowo jest jak strzała

Strzała

„Oni ostrzą jak miecz swe języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały, by ugodzić niewinnego z ukrycia, znienacka strzelają, wcale się nie boją.” (Ps 64,4-5)
 
„Jak ten, co rzuca bezmyślnie strzały, oszczepy i śmierć - tak człowiek, co zwodzi bliźniego i mówi: To tylko dla żartu.” (Prz 26,18-19)

   
Słow przysłow są jak gwoździe

Ościenie i gwoździe

„Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak mocno wbite gwoździe.” (Koh 12,11a)

 by Dr. Radut.