Jump to Navigation


Pismo Święte

Pismo Święte

Pismo Święte ręcznie pisane po łacinie z XIV wieku

Pismo Święte jest świętą księgą czyli bardzo niezwykłą, żadna inna książka nie może się poszczycić taką nazwą. Jest Pismem pisanym pod Bożym Natchnieniem, sam Bóg przemawia do człowieka poprzez tą księgę a ponieważ ma nam bardzo wiele do przekazania to Pismo Święte jest takie grube.

Pismo Święte w najprostszym podziale dzieli się na Nowy i Stary Testament.

Nowy Testament przedstawia życie Pana Jezusa spisane przez Jego czterech uczniów: św. Jana, św. Łukasza, św. Marka, św. Mateusza zatem można przeczytać tą samą historię opowiedzianą na 4 różne sposoby. Poza tym Nowy Testament opisuje dzieje uczniów Pana Jezusa oraz św. Pawła, którego Bóg powołał w późniejszym okresie. Są opisane ich podróże ewangelizacyjne, listy jakie pisali do wiernych oraz Apokalipsa czyli opis powtórnego przyjścia Pana Jezusa.

Stary Testament opisuje dzieje od momentu stworzenia świata do przyjścia Pana Jezusa. Zawiera wiele ksiąg historycznych gdzie znajdują się dzieje narodu Izraelskiego, różnych ważnych osób np. Abrahama, Józefa, Dawida czy Daniela w jaskini lwów, czyta się je jak zaskakującą powieść. Są też księgi prorockie przepowiadające różne wydarzenia w tym najważniejsze przyjście Pana Jezusa. Ponadto jest księga psalmów czyli 150 utworów poetyckich zróżnicowanych pod względem gatunku: hymny pochwalne i dziękczynne, psalmy królewskie, mądrościowe a nawet lamentacje oraz księga miłosna tzw. Pieśń nad Pieśniami. Są też księgi mądrościowe zawierające wskazówki jak żyć oraz przysłowia na przykład w księdze Przysłów można znaleźć takie przysłowie: "[Czym] w ryju świni złota obrączka, [tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku." (Prz 11,22) Wiele ciekawych informacji można znaleźć w Starym Testamencie na przykład skąd wzięło się określenie 1 z 10-ciu:  "Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu - w innych miastach." (Ne 11,1), można poczytać o tym jak Józef ufając Bogu w wieku zaledwie 30 lat został rządcą Egiptu - zastępcą samego faraona:
"I tak stał się Józef rządcą Egiptu. Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef wyszedłszy od faraona objeżdżał cały kraj." (Rdz 41,45b-46) albo o tym jak Bóg pamięta o tych, którzy go miłują i wysyła im posiłki nawet gdy są w jaskini lwów:

Anioł Pański odezwał się do Habakuka: Zanieś posiłek, jaki masz, Danielowi do Babilonu, do jamy lwów. Habakuk odpowiedział: Panie, nie widziałem nigdy Babilonu ani nie znam jamy lwów. Ujął go więc anioł za wierzch głowy i niosąc za włosy jego głowy przeniósł go do Babilonu na skraj jamy z prędkością wiatru. Zawołał Habakuk: Danielu, Danielu! Weź posiłek, który ci Bóg przysyła. Daniel zaś powiedział: Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy Cię kochają. Powstawszy zaś Daniel jadł. Anioł Boży przeniósł natychmiast Habakuka w poprzednie miejsce.”(Dn 14,34-39)

Pismo Święte ma też taką nieopisywaną zdolność każdy może znaleźć w nim coś dla siebie, odnieść Słowo Boże do sytuacji w życiu w której się znajduje. A każdy kto modli się Słowem Bożym tj. czyta codziennie Pismo Święte choćby przez 15 minut obserwuje w swoim życiu wielkie zmiany na plus. Zatem chciejmy się wgłębić w Słowo Boga, które jest pokarmem dla duszy  "Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." (Mt 4,4). Chciejmy spożyć Pismo Święte, które nam pomoże przeżyć ciężkie życia znoje...

Siewcy Lednicy "Chcemy spożyć Pismo Święte"

Ks. Jakub Bartczak "Pismo Święte"by Dr. Radut.