Jump to Navigation


Apokryfy

Według Słownika Wyrazów Obcych apokryf jest to "1. tekst religijny powstały w starożytności lub średniowieczu, wiążący się tematycznie z Biblią, ale nie włączany przez Kościół do ksiąg kanonicznych Starego i Nowego Testamentu: Powstałe w średniowieczu apokryfy mają często charakter ludowych opowiadań o życiu Chrystusa i Marii. 2. przen. utwór przypisywany nieżyjącemu lub wymyślonemu twórcy, często z intencją wprowadzenia odbiorców w błąd, co do rzeczywistego autorstwa: Znanym w dziejach literatury przykładem apokryfu są "Pieśni Osjana", stworzone w XVIII w. przez angielskiego poetę Jamesa Macphersona, a przypisywane legendarnemu bardowi celtyckiemu z XIII w. – Osjanowi."

Czytając Pismo Święte możemy napotkać przypisy do apokryfów, które są jakby rozszerzeniem Pisma Świętego nie uwzględnionym w oficjalnych tekstach. Zawierają bardziej szczegółowe opisy i wyjaśnienia, bardziej przypominają formę powieści. Ponieważ nie należą do pism oficjalnych są też apokryfy nieprawdziwe, które swoim przekazem mogą wprowadzić w błąd czytelnika. Tak więc przy wyborze apokryfów najlepiej kierować się wydawnictwem, które je wydało.

Polecamy następujące apokryfy:

  1. Apokryfy Starego Testamentu praca zbiorowa pod. red. ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza - Oficyna Wydawnicza VOCATIO
  2. Apokryfy z Biblii greckiej Michał Wojciechowski - Oficyna Wydawnicza VOCATIO - Oficyna Wydawnicza VOCATIO
  3. Apokryfy syryjskie Ks. Antoni Tronina, Ks. Marek Starowieyski - Wydawnictwo WAM
  4. Apokryfy Nowego Testamentu Ewangelie apokryficzne ks. Marek Starowieyski - Wydawnictwo WAM
  5. Apokryfy Nowego Testamentu Listy i apokalipsy chrześcijańskie ks. Marek Starowieyski - Wydawnictwo WAM
  6. Apokryfy Nowego Testamentu Apostołowie cz.1 ks. Marek Starowieyski - Wydawnictwo WAM
  7. Apokryfy Nowego Testamentu Apostołowie cz.2 ks. Marek Starowieyski - Wydawnictwo WAM


by Dr. Radut.