Jump to Navigation


Rodzaje modlitw

Modlitwy można podzielić na wiele sposobów biorąc pod uwagę różne kryteria:

    Dostępne tylko w kościele
        Eucharystia
        Adoracja Najświętszego Sakramentu
        Nabożeństwa

    Ilość osób
        prywatne
        wspólne
            wspólnota kościoła
            wspólnota modlitewna
            rodzina
            dowolne wierzące osoby

    Słowo
        milczenie
        własnymi słowami - rozmowa z Bogiem na różne tematy
        wg formuły
        modlitwa Słowem Bożym
        kontemplacja, medytacja – rozmyślanie o Bogu np. na podstawie tekstów religijnych
        modlitwa językami

    Sposób wypowiadania
        w myślach
        na głos
        śpiew

    Ze względu na cel modlitwy
        Modlitwa uwielbienia
        Modlitwa pochwalna
        Modlitwa dziękczynna
        Modlitwa obiecująca
        Modlitwa prośby
          Modlitwa o światło pełnienia woli Bożej
          Modlitwa o Dary Duchowe
          Prośba o pomoc w trudnej sytuacji
          Prośba o błogosławieństwo
          Modlitwa o uzdrowienie
          Modlitwa ochronna
          Modlitwa przebłagalna
          Modlitwa wstawiennicza
          Modlitwa o uwolnienie
        Modlitwa za zmarłychby Dr. Radut.