Jump to Navigation


Miejsce modlitwy

Można modlić się w dowolnym miejscu, ale Bóg lubi przebywać w miejscach, które sobie upodobał w szczególności jest w świątyni - kościele, który jest Jego Mieszkaniem, w wybranych miastach np. miejscach pielgrzymek oraz w domach ludzi, którzy Go miłują.

Świątynia – Dom modlitwy

„Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.” (Iz 56,6-7)

„Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.” (Mk 11,17) (Mt 21,13), (Łk 19,46)

„Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,” (Dz 3,1)

Dom – miejsce zamieszkania jest miejscem modlitwy

"Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." (Mt 6,6)

„Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie.” (Dz 12,12)

Dowolne miejsce – jakieś miejsce

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.” (Łk 11,1)

Na dworze np. nad rzeką

„W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.” (Dz 16,13)

„Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył.” (Dz 16,16)

Wybrana miejscowość w której ludzie się gromadzą na modlitwie

„Zeszli się i udali się do Mispa, naprzeciw Jerozolimy, dlatego że niegdyś Mispa było dla Izraela miejscem modlitwy.” (1 Mch 3,46)

"Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem"by Dr. Radut.