Jump to Navigation


Kogo Bóg wysłuchuje na modlitwie?

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. (Syr 35,17)

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (Ps 34,19)

Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. (Ps 147,6)

Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale, przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. (Ps 102,16-18)

Od nieprawych jest Pan daleko, modlitwy prawych On słyszy. (Prz 15,29)

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. (Syr 3,5)

On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: Co, panie? Odpowiedział mu: Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. (Dz 10,4)

 

Kogo Bóg nie wysłuchuje?

"Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna." (Prz 28,9)

"Taki jest człowiek, który pości za swoje grzechy, a wraca i czyni znów to samo. Któż wysłucha jego modlitwy i jakiż pożytek z jego uniżenia?" (Syr 34,26)

"Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok." (Mk 12,40)

"Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi." (Iz 1,15)

2Tm2,3 "Psalm 18"by Dr. Radut.