Jump to Navigation


Kiedy się modlić?

Czy jest taka godzina albo pora najlepsza dla modlitwy? Czy najważniejsze jest to aby w ogóle się modlić? Święty Paweł pisał aby modlić się przez cały czas: "Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was." (1 Tes 5,16-18), ale wiadomo każdy ma swoje obowiązki, ustalony plan dnia, godziny w których lepiej funkcjonuje albo o których ma ciszę potrzebną do skupienia na modlitwie itp. Jednak warto zwrócić uwagę jakie wskazówki zostały nam dane od Boga w Piśmie Świętym odnośnie czasu modlitwy.

Modlitwa przy każdej sposobności

Człowiek znajduje się w różnych miejscach i między różnymi ludźmi i nie zawsze jest możliwość aby się pomodlić na głos albo złożyć ręce do modlitwy czy wykonać znak krzyża wtedy można pomodlić się w myślach, zwracając się do Ducha Świętego, taka modlitwa jest ważna przed Bogiem.
„wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych” (Ef 6,18)

Modlitwa o określonych porach dnia

Zazwyczaj jest praktykowana w domach modlitwa rano i wieczorem w przypadku Daniela było to trzy razy dziennie:

„Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy.” (Dn 6,14)

Modlitwa w dzień i w nocy

Na modlitwę jest dobry czas zarówno w dzień i w nocy.

„Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy.” (1 Tym 5,5)

Modlitwa poranna

Najlepszym pomysłem na rozpoczęcie dnia jest zwrócenie się do swego Stwórcy dzięki, któremu został dany nowy dzień do wykorzystania.

„Inaczej rzecz się ma z tym, co duszę swoją przykłada do rozważania Prawa [Boga] Najwyższego.  (..) Postara się pilnie, by od samego ranka zwrócić się do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Otworzy usta swe w modlitwie i błagać będzie za swoje grzechy.” (Syr 39,1;5)

„Potem odprowadzili ją słudzy Holofernesa do namiotu, a ona spała aż do północy. A około straży porannej powstała. I przesłała do Holofernesa prośbę: Niech pan mój rozkaże, aby pozwolono niewolnicy twojej wyjść na modlitwę.” (Jdt 12,5-6)

Nocne czuwanie modlitewne

W niektórych kościołach są organizowane całonocne czuwania modlitewne, które wzięły swój początek od Jezusa.

„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.” (Łk 6,12)

Modlitwa o określonej godzinie

Niektóre modlitwy mają ustaloną godzinę o której najlepiej je odmawiać np. Anioł Pański odmawia się o godzinie 12, Koronkę do Miłosierdzia o 15 a Apel Jasnogórski o 21.

„Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,” (Dz 3,1)

Można się modlić w różnych miejscach i o różnych porach dnia, najważniejsze aby pamiętać o  kierowaniu myśli ku Bogu i dobrać sobie odpowiednie godziny do prowadzonego trybu życia i upodobań.

Godzinki Jutrzniaby Dr. Radut.