Jump to Navigation


Trójca Święta

Trójcę Świętą stanowią trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wiedza na ten temat została podana do wierzenia jako dogmat, czyli coś trzeba przyjąć na wiarę, że tak jest.

Pan Jezus polecił uczniom udzielanie chrztu "w imię Ocja i Syna i Ducha Świętego".

"Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28,18-20)

Nawet apostołowie, którzy znali i widzieli Pana Jezusa mieli problem ze zrozumieniem wszystkiego co im tłumaczył odnośnie Boga, trwania w nim i roli Ducha Świętego:

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.  Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem." (J 14,15-26)

Próbując wziąć Tajemnicę Trójcy Świętej na logikę to jeśli ktoś miłuje Pana Jezusa - Syna Bożego i zachowuje Jego przykazania to Syn Boży będzie prosił Boga Ojca o Ducha Świętego dla tej osoby i Duch Święty będzie przebywał w tej osobie.

Duch Święty => Osoba miłująca Boga

Syn Boży jest w Bogu Ojcu i w ludziach, którzy Go miłują.

Syn Boży => Bóg Ojciec oraz Syn Boży <=> Osoba miłująca Boga

Bóg Ojciec i Syn Boży będą przebywać u tego kto miłuje Pana Jezusa.

Bóg Ojciec + Syn Boży => Osoba miłująca Boga

Tak więc jeśli ktoś miłuje Jezusa zostanie umiłowany i będzie w nim przebywać cała Trójca Święta czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Bóg Ojciec + Syn Boży => Osoba miłująca Boga oraz Duch Święty => Osoba miłująca Boga

Bóg Ojciec + Syn Boży + Duch Święty => Osoba miłująca Boga

Zatem niech będzie Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz, zawsze i na wieki wieków Amen.

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej "Uwielbiam Cię Trójco"by Dr. Radut.