Jump to Navigation


Czas wolny

Bóg ustanowił nie tylko czas pracy, ale też czas na odpoczynek:

„Umiłowany przez Pana, bezpiecznie u Niego zamieszka, u Niego, który zawsze będzie go bronił, odpocznie w Jego ramionach.” (Pwt 33,12)

„Pełen nadziei, ufności, odpoczniesz bezpiecznie strzeżony.” (Hi 11,18)

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.” (Ps 23,1-3)

 

Dzień wolny od pracy

Niedziela

Odkąd Bóg stworzył świat i odpoczywał w siódmym dniu po jego stworzeniu tak ustanowił 6 dni do pracy i 7-my dzień przeznaczył na odpoczynek i świętowanie dla człowieka:

"Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty." (Wj 20,8-11)

Kiedyś Żydzi bardzo radykalnie podchodzili do tego nakazu Boga, za nie świętowanie dnia wolnego można było zostać ukaranym śmiercią:

"Potem tak rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia." (Wj 31,12-16)

Święta

"Święta są to szczególne dni w roku, które wypadają okresowo w jakimś dniu roku na pamiątkę uczczenia ważnych zdarzeń. W Piśmie Świętym są opisane różne święta np. Dzień Przebłagania, Święto Przaśników, Święto Namiotów. W naszej religii, która odbiegła od kultury żydowskiej mamy inne święta np. Boże Narodzenie na uczczenie narodzin Pana Jezusa, Święta Wielkanocne na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa czy święto Miłosierdzia jako dzień wielkiej łaski od Boga. W Święta podobnie jak w niedzielę wskazane jest świętowanie.
Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte; nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto Pańskie."
(Lb 29,12)

"Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach." (Kpł 23,27-31)

"Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie. Przestrzegać będziecie święta Przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach." (Wj 12,14-17)

"Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy." (Kpł 23,34-36)

 

Co robić w wolnym dniu?

Zgodnie z Pismem Świętym w dzień wolny nie można wykonywać żadnej pracy.

"Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach." (Kpł 23,2-3)

"Nie wynoście żadnych ciężarów ze swych domów w dzień szabatu ani nie wykonujcie żadnej pracy, lecz raczej święćcie dzień szabatu, jak nakazałem waszym przodkom." (Jr 17,22)

Uświęcenie dnia wolnego

Dzień wolny powinno się uświęcić czyli pójść do kościoła, pomodlić się, poczytać Pismo Święte, lekturę duchową, porozmyślać nad życiem, zastanowić się chwilkę...

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.” (Wj 20,8)

Czynienie dobra

Czy jeszcze można coś robić w dzień wolny poza święceniem tego dnia i odpoczynkiem, czy trzeba  jak to niektórzy określają nudzić się tyle czasu? Pan Jezus mówi, że można przyjść w tym dniu z pomocą drugiemu człowiekowi:

"Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: Czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz On im odpowiedział: Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga." (Mt 12,7-13)

Odwiedziny

W dniu wolnym można kogoś odwiedzić albo zaprosić do siebie aby wspólnie świętować.

"W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych." (Za 3,10)

Hobby

W wolnym czasie można też zająć się swoim hobby tym co się lubi.

"Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku, i przekształcał, próbując swych umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka" (Mdr 13,13)

Radość

Po prostu można się cieszyć czasem wolnym:

"Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi." (Koh 2,24)by Dr. Radut.