Jump to Navigation


Uzdrowienie

Uzdrowienie jest darem od Boga:

"Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od Króla dar się otrzymuje." (Syr 38,2)

Uzdrawiające słowo Boga jest bardziej skuteczne od wszelkich leków, ziół czy innych środków:

"Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia." (Mdr 16,12)

Każdy może zostać uzdrowiony kto prosi o pomoc Boga i pokłada w nim ufność:

"Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił." (Ps 30,3)

"Idź, by oznajmić Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni Pańskiej. Oto dodam do twego życia piętnaście lat." (Iz 38,5)

Jezus jest Bogiem, który przyszedł do nas na Ziemię, doświadczając ludzkich cierpień i słabości, rozumie nas bardziej niż ktoś inny:

"Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili." (Hbr 4,14-16)

Bóg jest bardzo miłosierny i litościwy, zależy mu na nas abyśmy byli zdrowi:

"Synów zaś Twoich nie zmogły nawet zęby jadowitych wężów, litość bowiem Twoja zabiegła im drogę i ich uzdrowiła." (Mdr 16,10)

Jeśli ktoś ma wątpliwości czy Jezus jest Bogiem i może go uzdrowić, niech się nie lęka, kiedyś ludzie też się nad zastanawiali:

"Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi." (Łk 7,20-23)

Bóg może wszystko w końcu jest wszchomogący:

"On zrani, On także uleczy, skaleczy - i ręką swą własną uzdrowi." (Hb 5,18)

"A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta." (Mal 3,20)

"Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, wśród nich dopełni się życie ducha mego. Uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś!" (Iz 38,16)by Dr. Radut.