Jump to Navigation


Przysłowia

"Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się nie mając chleba." (Prz 12,9)

"Głód robotnika pracuje dla niego, bo przymuszają go usta." (Prz 16,26)

„Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa.” (Wj 34,21)
Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się - biedę."
(Prz 21,5)

"Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem." (Prz 12,24)

"[Nie naradzaj się] z kobietą co do jej rywalki, z tchórzliwym co do wojny, z kupcem co do zamiany towarów, z handlarzem co do sprzedaży, z zawistnym co do wdzięczności, z niemiłosiernym co do dobroczynności, z leniwym co do jakiejkolwiek pracy, z okresowym najemnikiem co do zakończenia zajęcia, z niewolnikiem opieszałym co do wielkiej pracy" (Syr 37,11)

"Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu." (Prz 20,4)

"Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować." (Prz 21,25)

"Dla osła - pasza, kij i ciężary; chleb, ćwiczenie i praca - dla niewolnika." (Syr 33,25)

"Spraw, by sługa pracował, a znajdziesz odpoczynek, zostaw mu ręce bez zajęcia, a szukać będzie wolności. Jarzmo i rzemień zginają kark, a słudze krnąbrnemu wałek i dochodzenia. Wyślij go do pracy, by nie był bez zajęcia, lenistwo bowiem nauczyło wiele złego. Daj go do pracy jemu odpowiedniej, a jeśliby cię nie słuchał, zakuj go w cięższe kajdany, ale nie przebieraj miary względem żadnego człowieka i nie czyń nic bez zastanowienia!" (Syr 33,26-29)

"Jak rozżarza się podmuchem piec, przy pracach wymagających żaru, tak słońce trzy razy mocniej rozpala góry, wydaje ognistą parę, a świecąc promieniami, oślepia oczy." (Syr 43,4)

"Człowiek samowystarczalny i pracujący - wiodą życie przyjemne, ale wyżej od obydwóch [stoi] ten, co skarb znajduje." (Syr 40,18)by Dr. Radut.