Jump to Navigation


Czas i praca

Praca jest ściśle związana z czasem. Pan Bóg przez 6 dni stwarzał świat, a potem odpoczął i taki też tydzień pracy podał ludziom. Dzisiaj praktykuje się 5-cio dniowy tydzień pracy, ale i tak 6-go dnia jest praca w domu, tak więc zazwyczaj pracujemy przez 6 dni w tygodniu.

„A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.” (Rdz 2,2)

„Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec.” (Wj 23,12)

 

Praca o określonych porach

Chociaż właściwym rytmem pracy zgodnym z naturą jest wstawanie ze wschodem słońca i pójście spać kiedy słońce zachodzi to już od dawna ludzie pracowali o różnych porach dnia.

Codzienna praca

"Dozorcy zaś robót przynaglali i mówili: Winniście wykonać w każdym dniu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy słomy wam dostarczano." (Wj 5,13)

Praca od rana do wieczora

"Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora." (Ps 104,23)

"Tak to myśmy wykonywali pracę od ukazania się zorzy aż do wzejścia gwiazd, podczas gdy połowa trzymała włócznie." (Ne 4,15)

"Tymczasem pewien starzec wracał wieczorem ze swojej pracy w polu. Człowiek ten pochodził z góry Efraima i w Gibea był przybyszem, gdyż mieszkańcy tego miasta byli Beniaminitami." (Sdz 19,16)

Praca po nocach

"A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci." (Łk 5,5)

"Tak każdy rzemieślnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepędza, i ten, co rzeźbi wizerunki na pieczęciach, którego wytrwałość urozmaica kształty rzeźb, serce swe przykłada do tego, by obraz uczynić żywym, a po nocach nie śpi, by wykończyć dzieło. Tak kowal siedzący blisko kowadła, pilnie zastanawia się nad pracą z żelaza, wyziewy ognia niszczą jego ciało, a on walczy z żarem pieca - huk młota przytępia jego słuch, a oczy jego są zwrócone tylko na wzorzec przedmiotu; serce swe przykłada do wykończenia robót, a po nocach nie śpi, by dzieło doskonale przyozdobić." (Syr 38,27-28)

Praca dzień i noc

"Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą." (1 Tes 2,9)

"Śpiewacy, synowie Asafa, znajdowali się na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, Asafa, Hemana i Jedutuna, "Widzącego" królewskiego. Odźwierni czuwali przy każdej bramie. Nie potrzebowali oni odchodzić od swej pracy, ponieważ bracia ich lewici przygotowywali im posiłek." (2 Krn 35,15)

Arka Noego "Weź mnie na ręce"

 

Przerwa w pracy

Zawieszenie prac

"Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i zawiesił swoją pracę." (2 Krn 16,5)

"Wtedy - skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został przeczytany przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami - poszli oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im dalszej pracy. Już kiedyś stanęła praca nad domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego." (Ezd 4,23-24)

Zwolnienie lekarskie

"Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy, i dołoży starań, żeby go wyleczyć." (Wj 21,18-19)by Dr. Radut.