Jump to Navigation


Sojusznicy

Sojusznicy są to dzieci światłości z którymi możemy współpracować, zawierać sojusze, zasięgać ich porady, wspólnie ustalić taktykę aby razem zwyciężyć w imię Boga. Pan Jezus zarzucił synom światłości, że słabiej współpracują ze sobą niż synowie tego świata, tak więc nie pozwólmy aby te słowa odnosiły się do nas:
„Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.” (Łk 16,8)
Niech każdy kto nam nie szkodzi będzie naszym sojusznikiem:
"Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie." (Mk 9,38-39)by Dr. Radut.