Jump to Navigation


Odkryj Radio

Sposób odbioru stacji radiowej: 
Internet

Jest to chrześcijańskie radio słowne - przez 24 godziny na dobę można posłuchać konferencji, kazań, wykładów, romyślań, reportaży, wywiadów, słuchowisk, wiadomości ze świata misji. Ponadto istnije możliwość wyboru tego co chciałoby się posłuchać poprzez wybór między innymi: autora audycji, rodzaju konferencji, tekstu biblijnego, wieku odbiorcy oraz rodzaju wyznania: Ewangelicko-Augsburskie, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowe, Wolnych Chrześcijan, Ewangelicko-Reformowane, Protestanckie, Adwentyści Dnia Siódmego.by Dr. Radut.