Jump to Navigation


Ruch Światło Życie

Grupa docelowa: 
wszyscy
Zasięg: 
Polska
Białoruś
Bułgaria
Czechy
Irlandia
Łotwa
Niemcy
Słowacja
Ukraina

Ruch został zapoczątkowany w 1954r. Jego twórcą i założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Ruch gromadzi ludzi różnego powołania i stanu, dla rodzin istnieje odrębna gałąź nazywana Domowym Kościołem.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe gr. słowa: światło (ΦΩΣ - fos) i życie (ZΩH - zoe) splecione literą omega, tworzące krzyż. Zespolone ze sobą nierozerwalnie oznaczają jedność światła danego od Boga i życia człowieka.

Formacja proponowana przez Ruch składa się z trzech etapów: Ewangelizacja - katechumenat - diakonia. Uczestnicy Ruchu po ewangelizacji przyjmują Jezusa Chrystusa jako Swego Pana i Zbawiciela. Następnie uczestniczą w formacji uczniów Jezusa - deuterokatechumenatu, później mogą podjąć konkretną służbę diakonii w Kościele i w świecie.

źródło: http://parafia.stawiski.pl/oaza

 

Pokaż Ruch Światło Życie na większej mapieby Dr. Radut.