Jump to Navigation


Ruch Czystych Serc

Czasopisma: 
Grupa docelowa: 
dorośli
młodzież
Zasięg: 
Polska

Ruch Czystych Serc jest ruchem zachęcającym do tego aby zostać błogosławionym:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8).

Ruch  promuje życie w czystości seksualnej, przygotowuje do przyjęcia daru małżeństwa, pozwala otworzyć się na przyjęcie miłości Boga w drugim człowieku. Bardzo łatwo można przystąpić do Ruchu - wystarczy mieć szczere chęci wypełnienia zobowiązań zawartych w modlitwie zawierzenia, codziennie znajdować czas dla Boga, na pracę i odpoczynek, starać się powstawać z ciężkich grzechów w sakramencie pojednania oraz pracować nad sobą.

Pokaż Ruch Czystych Serc na większej mapieby Dr. Radut.