Jump to Navigation


Słowo Boże

Słowo Boże jest jak pokarm potrzebne naszej duszy do życia.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,4)

Słowo Boże jest nieprzemijające:

"Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki."(Iz 40,8)

Słowo Boże jest tarczą:

"Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. "(Prz 30,5)

Słowo Boże jest żywe i skuteczne:

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hb 4,12)

Słowo Boże jest... mogę tutaj wiele napisać, ale najlepiej jeśli sam się przekonasz o mocy Słowa Boga a jeżeli to słowo ma taką wielką wartość i jest dostępne za darmo to dlaczego by nie skorzystać z tego daru od samego Boga?

 by Dr. Radut.